Opis projektu

Parafia Greckokataolicka pw Św. Mikołaja w Cyganku

Kościół z XIV wieku p.w. Św. Mikołaja w Cyganku – Żelichowie. Po katastrofie budowlanej w I połowie XVII wieku ściany wzdłużne odbudowane częściowo w technice ryglowej. Zakres wykonanych przez PPKZ prac obejmował remont ścian ryglowych nawy i tynków z wymianą okien w części ryglowej cerkwi. Odtworzono częściowo więźbę dachową po pożarze.

Rejestr zabytków nr. 126/N z 25.05.1961 r.

Termin realizacji: 2015 r.

Wartość realizacji; 324666,08 zł.

Wymiana stolarki okiennej

Kościół z XIV wieku  p.w. Św. Mikołaja w Cyganku – Żelichowie. Wykonano i wstawiono nową stolarkę okienną w podstawie wieży i prezbiterium  z przemurowaniem otworów okiennych w ścianach wzdłużnych, wykonano wypełnienie witrażowe dwóch okien w ścianie wschodniej wraz z konserwacją stolarki okiennej. Wykonano i zamontowano skrzydla osłonowe okien w ścianie wschodniej cerkwi.

Termin realizacji: 2016 r.

Wartość realizacji: 56431,53 zł.

Kościół Św. Mikołaja w Cyganku

 

 

 

 

 

Kościół Św. Mikołaja w Cyganku

 

 

 

 

 

Kościół Św. Mikołaja w Cyganku