plende

Ogłoszenia

8 06.2021
w toku

Zaświadczenia Rp7

Szanowni Państwo
w związku z licznymi pytaniami w sprawie wydawania zaświadczeń Rp-7 i świadectw pracy informujemy, iż akta po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych PP PKZ i PKZ S.A., ze względu na likwidację Spółki, zostały przekazane do podmiotów zewnętrznych zajmujących się przechowywaniem dokumentacji.
Poniżej zamieszczamy listę firm przechowujących akta osobowo – płacowe  byłych pracowników  przedsiębiorstwa państwowego oraz spółki:

Business Archiv Sp. z o.o.
ul. 3 –go Maja 8, budynek A2, 05-800 Pruszków
(na terenie Millennium Logistic Parks)
przechowuje akta:
 
1.       PP PKZ Oddział w Krakowie
2.       PP PKZ Oddział w Rzeszowie
3.       PP PKZ Oddział w Łodzi
4.       PP PKZ Oddział we Wrocławiu
5.       PP PKZ Oddział Badań i Konserwacji (OBIK)
6.       PP PKZ Oddział Konserwacji Architektury Monumentalnej (KAM)
7.       PP PKZ Oddział  w Szczecinie
8.       PP PKZ Oddział w Kielcach
9.       PP PKZ Oddział w Toruniu
10.   PP PKZ Oddział w  Zamościu
11.   PP PKZ Oddział w Poznaniu
12.   PP PKZ Oddział w Płocku
13.   PP PKZ Zarząd
14.   PP PKZ Oddział Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu
15.   PKZ Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku
16.   PP PKZ Oddział w Białymstoku
17.   PKZ S.A. Oddział w Białymstoku
18.   PP PKZ Kierownictwo Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Oddział w Białymstoku
19.   PP PKZ Oddział w Warszawie
20.   PKZ S.A. Oddział w Warszawie
21.   PPKZ S.A. Zarząd
22.   PP PKZ Kierownictwo Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
23.   PP PKZ Oddział w Lublinie
24.   PKZ S.A. Oddział w Lublinie
 
Archet Nausea Sp.  z  o.o.
ul. Gen. Hallera 60/3, 80-426 Gdańsk
przechowuje akta:
 
1.       PP PKZ Oddział w Gdańsku
2.       PKZ S.A. Oddział w Gdańsku
 
Archiwum Państwowe
ul. Okrzei 1, 05-822 Milanówek
przechowuje akta:
 
1.       PP PKZ Biuro Handlu Zagranicznego

 

30 05.2017
w toku

  Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna
00-382 Warszawa, ul. Solec 103  

oferują

meble używane z fabryki mebli Henryków: 

 

Do sprzedania posiadamy różne meble typu:

-Biedermeier

-Styl Angielski

-Księstwo Warszawskie

Za pośrednictwo w sprzedaży mebli odpowiada Pan Gustaw Swiderski nr tel. 609-704-871

 

Facebook