Świetne tradycje, wspaniałe dokonania

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. (PPKZ S.A.) są prawnym następcą i kontynuatorem dorobku i działalności Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). PP PKZ zostało utworzone w 1950 r. jako przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowych konserwacjach zabytków architektury oraz rzemiosła artystycznego.

o_firmie_palac

Dorobek godzien największego muzeum

Dorobek konserwatorski firmy na przestrzeni lat jest ogromny: kilkadziesiąt tysięcy uratowanych zabytków budownictwa i architektury, a także ruchomych dzieł sztuki oraz tysiące tomów zarchiwizowanej dokumentacji badawczej i technicznej. PP PKZ wykonało najważniejsze prace konserwatorskie w powojennej Polsce, na czele z restytucją Zamku Królewskiego w Warszawie i konserwacją największego w Europie obrazu na płótnie – Panoramy Racławickiej. Firma uczestniczyła w odbudowie i restauracji centrów historycznych m.in. Gdańska, Krakowa, Torunia i Zamościa. Swoją działalność rozwijała również poza granicami kraju i Europy, m.in. w Rosji, Kambodży, Egipcie. Po zakończeniu prac w Niemczech (Poczdam), Algierii(stare miasto -kasba w Algierze) i w Wietnamie (My Son) tamtejsze zabytki wpisano na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.