Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji

ul. Solec 103, 00-382, Warszawa

NIP : 525-000-98-03

REGON: 000275292

KRS: 0000078704