Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji

ul. Leona Kruczkowskiego 12 C, 00-380 Warszawa

 

  • prace remontowo- konserwatorskie budynków  tel. 660 419 353,  668 455 120  mail: m.glos@ppkz.pl

  • wynajem nieruchomości i lokali tel. 604 978 210  mail: k.szczycinski@ppkz.pl

  • sekretariat Spółki tel. 22 622-64-09  mail: ppkz@ppkz.pl

  • zaświadczenia Rp-7 dla byłych pracowników  tel. 668455119  mail: ppkz@ppkz.pl

    Szanowni Państwo
    w związku z licznymi pytaniami w sprawie wydawania zaświadczeń Rp-7 i świadectw pracy informujemy, iż akta po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych PP PKZ i PKZ S.A., ze względu na likwidację Spółki, zostały przekazane do podmiotów zewnętrznych zajmujących się przechowywaniem dokumentacji.
    Poniżej zamieszczamy listę firm przechowujących akta osobowo – płacowe  byłych pracowników  przedsiębiorstwa państwowego oraz spółki:

 

Business Archiv Sp. z o.o.
ul. Równoległa 4A 02-235 Warszawa
przechowuje akta:
 
1.       PP PKZ Oddział w Krakowie
2.       PP PKZ Oddział w Rzeszowie
3.       PP PKZ Oddział w Łodzi
4.       PP PKZ Oddział we Wrocławiu
5.       PP PKZ Oddział Badań i Konserwacji (OBIK)
6.       PP PKZ Oddział Konserwacji Architektury Monumentalnej (KAM)
7.       PP PKZ Oddział  w Szczecinie
8.       PP PKZ Oddział w Kielcach
9.       PP PKZ Oddział w Toruniu
10.   PP PKZ Oddział w  Zamościu
11.   PP PKZ Oddział w Poznaniu
12.   PP PKZ Oddział w Płocku
13.   PP PKZ Zarząd
14.   PP PKZ Oddział Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu
15.   PKZ Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku
16.   PP PKZ Oddział w Białymstoku
17.   PKZ S.A. Oddział w Białymstoku
18.   PP PKZ Kierownictwo Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Oddział w Białymstoku
19.   PP PKZ Oddział w Warszawie
20.   PKZ S.A. Oddział w Warszawie
21.   PPKZ S.A. Zarząd
22.   PP PKZ Kierownictwo Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
23.   PP PKZ Oddział w Lublinie
24.   PKZ S.A. Oddział w Lublinie
 
Archet Nausea Sp.  z  o.o.
ul. Gen. Hallera 60/3, 80-426 Gdańsk
przechowuje akta:
 
1.       PP PKZ Oddział w Gdańsku
2.       PKZ S.A. Oddział w Gdańsku
 
Archiwum Państwowe
ul. Okrzei 1, 05-822 Milanówek
przechowuje akta:
 
1.       PP PKZ Biuro Handlu Zagranicznego