Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji

ul. Solec 103, 00-382 Warszawa

 

  • prace remontowo – konserwatorskie budynków tel.660 754 945 warszawa@ppkz.pl

  • prace konserwatorskie tkanin, papieru, malarstwa itp. tel.22 622-64-09 ppkz@ppkz.pl

  • wynajem nieruchomości i lokali tel. 604 978 210 k.szczycinski@ppkz.pl

  • zaświadczenia Rp-7 dla byłych pracowników tel. 604 054 781 kadry@ppkz.pl

  • sekretariat zarządu tel. 22 622-64-09 ppkz@ppkz.pl