Likwidator:

Mecenas Michał Pikula

Rada Nadzorcza:

Rafał Kozakiewicz – Przewodniczący

Adrianna Szubielska-Malińska – Sekretarz

Alicja Bagińska – Z-ca Przewodniczącego

Akcjonariat:

PPKZ S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.