Opis projektu

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Dom Studenta

Remont elewacji budynku ASP w Gdańsku  ul. Chlebnicka 13/16 – tzw. „Dom Angielski”

Prace były podzielone na II etapy-I obejmował elewację tylną, II frontową. Renesansowy budynek
z bogato zdobioną fasadą wymagał poza pracami konserwacyjnymi tynków, prace konserwacyjne dekoracji rzeźbiarskiej obejmującej pilastry, gzymsy z dekoracyjnymi fryzami roślinnymi, liczne  rzeźby na portalu, złocenia, a także stolarkę drzwiową (wykonaliśmy nowe drzwi wejściowe) i okienną.

 

Rejestr Zabytków nr 140 z 18.12.1959r.140 z 1959.12.18

Termin realizacji: IX 2017r.

Wartość prac: 687 538,60 zł