plende

Gdańsk

Permalink Gallery

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Dom Studenta

Permalink Gallery

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Permalink Gallery

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Permalink Gallery

Konserwacja elementów zadaszenie wejścia – Piwnica Rajców

Permalink Gallery

Remont budynku Starej Apteki w Gdańsku

Permalink Gallery

Remont kamiennej posadzki na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej

Permalink Gallery

Remont muru – Szaniec Jezuicki w Gdańsku

Permalink Gallery

Konserwacja archiwaliów ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Permalink Gallery

Konserwacja 16 starych druków i ekspertyza konserwatorska 8 starych druków ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Facebook