Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. oferują kompleksową konserwację zabytków architektury oraz dzieł sztuki.

oferta_big_1

Konserwacja zabytków architektury

Kompleksowa konserwacja zabytków architektury; modernizacja, adaptacja i renowacja budynków zabytkowych; konserwacja i restauracja murów kamiennych, ceglanych, architektury drewnianej, elewacji; roboty wykończeniowe w obiektach zabytkowych, w tym pełna rekonstrukcja form i detali architektonicznych; opracowywanie indywidualnych programów prac konserwatorskich oraz dokumentacji z przebiegu prac.

oferta_big_2

Konserwacja tkanin

Konserwacja tkanin wszelkiego rodzaju: tapiserii, dywanów, kilimów, makat, obić ściennych i meblowych, szat i obiektów liturgicznych, ubiorów i ich akcesoriów, tkanin archeologicznych i strojów pochówkowych, sztandarów, chorągwi, koronek, a także wykonywanie kopii.

oferta_big_3

Konserwacja papieru i skóry

Konserwacja rękopisów na papierze i pergaminie, starodruków, nut, grafiki, rysunków, plakatów, afiszy, map, atlasów, dokumentów archiwalnych, zdjęć fotograficznych, papierowych tapet malowanych i drukowanych, dzieł malarskich na jedwabiu i podłożu papierowym.

oferta_big_4

Konserwacja dzieł sztuki (malarstwa i rzeźby)

Konserwacja dzieł sztuki takich jak malowidła na podłożu drewnianym, płótnie, blasze, szkle, polichromii, sgraffito, drewniane rzeźby polichromowane, rzeźby wykonane w kamieniu naturalnym i sztucznym, prace pozłotnicze.

oferta_big_5

Konserwacja drewna

Renowacja artystycznej, zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonawstwo nowych drzwi i okien nawiązujących formą do zabytkowej architektury, remonty dachów, w tym drewnianej więźby dachowej.

oferta_big_6

Konserwacja metalu

Konserwacja wyrobów rzemiosła artystycznego i przedmiotów codziennego użytku wykonanych z metali szlachetnych – złota, srebra; półszlachetnych – miedzi; stopów – brązu i mosiądzu oraz pospolitych – szczególnie cyny, żelaza i ołowiu.

oferta_big_7

Konserwacja kamienia, sztukaterii i stiuków

Konserwacja elementów wystroju, a także elewacji budynków wykonanych w kamieniu, oczyszczanie i rekonstrukcja brakujących elementów.

oferta_laboratorium

Laboratorium Naukowo-Badawcze

Laboratorium Naukowo – Badawcze oferuje: badania technologiczne i chemiczne elewacji obiektów zabytkowych, ekspertyzy stanu zachowania, przyczyny zniszczeń oraz metody konserwacji, badania kolorystyki pierwotnej, stratygrafii, składu tynków i elementów dekoracyjnych, opracowanie sposobu oczyszczania elewacji wykonanych z kamienia naturalnego, sztucznego i cegły, zastosowanie współczesnych tynków, zapraw, farb elewacyjnych.

Inne prace na życzenie

Prowadzimy również prace archeologiczno-badawcze oraz na życzenie klienta wykonujemy inwentaryzacje architektoniczne, opracowania przedprojektowe, orzeczenia i ekspertyzy, opracowanie programów konserwatorskich i kosztorysów.