W ramach naszej oferty prowadzimy wiele prac konserwacyjnych takich jak:

  • kompleksowa konserwacja zabytków architektury,
  • adaptacja i renowacja budynków zabytkowych,
  • konserwacja i restauracja murów kamiennych, ceglanych, architektury drewnianej i elewacji,
  • roboty wykończeniowe w obiektach zabytkowych ( w tym pełna rekonstrukcja form i detali ,architektonicznych),
  • opracowywanie indywidualnych programów prac konserwatorskich oraz dokumentacji z przebiegu prac.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi realizacjami.