Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków oferują prace związane z konserwacją dzieł sztuki takich jak:

  • malowidła wykonane na podłożu drewnianym, płótnie, blasze i szkle,
  • malowidła naścienne takie jak polichromia czy sgraffito,
  • polichromowane rzeźby drewniane,
  • rzeźby wykonane w kamieniu naturalnym bądź sztucznym,
  • prace pozłotnicze.

Wśród wykonanych przez nas prac można wymienić między innymi konserwację Panoramy Racławickiej, kompleksowa konserwacja płaskorzeźby „Pieta” dla kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP czy prace konserwatorskie malowideł ściennych w galerii wokół Srebrnej Pagody w Phnom Penh w Kambodży.