Opis projektu

Renowacja zabytkowej bramy-wieży z dobudową i adaptacją na cele świetlicy kulturalno-turystycznej w Dominowie gm. Głusk

Zadanie zostało wykonane w formule “zaprojektuj i wybuduj”, obejmowało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych , remontowo – konserwatorskich istniejącej zabytkowej bramy-wieży oraz odbudowę przyległych budynków wraz z ich adaptacją na cele świetlicy kulturalno-turystycznej w Dominowie gm. Głusk.

Termin realizacji: 2013-2015 r.

Wartość realizacji: 1 782 073,27 zł

Wieża w Dominowie