Opis projektu

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 

PPKZ S.A. wykonały prace konserwatorsko-budowlane dla wybranych ścian zewnętrznych elewacji budynku Filharmonii Bałtyckiej (dawna elektrownia Ołowianka) i Spichlerza Królewskiego, włączonego do budynku Filharmonii.
Zespół budynków elektrowni na Ołowiance wpisano do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego pod nr 886 decyzją z dnia 30.12.1983r. Spichlerz Królewski wpisano do rejestru zabytków pod nr 380 decyzją z dnia.06.1971r., obecnie oba obiekty figurują wspólnie w rejestrze zabytków pod nowym numerem 529.

Termin realizacji: X 2017r.

Wartość prac: 87.229,55 zł