Opis projektu

Pałac Branickich

Pałac Branickich „Wersal Północy” (XVII w.) – odbudowa i prace remontowo – konserwatorskie