Opis projektu

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Pełna konserwacja fasady Dworu Artusa: oczyszczenie, wzmacnianie, klejenie rozłączonych elementów, dezynfekcja. Wypełnienie ubytków w kamieniu i tynkach. Rekonstrukcja polichromii i złoceń. Polerowanie marmurów i zabezpieczenie ich powierzchni.

Rejestr zabytków nr. A-59/2 z lipca 1965r.

Termin realizacji: 2014 r.

Wartość realizacji:153 884,47 zł

Wykonanie stolarki okiennej w Dworze Artusa w Gdańsku

Wg projektu dr Katarzyny Dareckiej wykonano rekonstrukcje trzech zabytkowych, ostrołukowych okien na elewacji południowej oraz okien od strony północnej.

Termin realizacji : 2012 r.

Wartość realizacji: 246 537,37 zł

Dwór artusa