Opis projektu

Kościół p.w. NMP Niepokalanego Poczęcia Parafii Św. Jakuba Apostoła  w Warszawie ul. Grójecka 38

Wykonano prace remontowe i renowacyjne elewacji  północnej strony wieży kościoła, w ramach których m.in. oczyszczono ceglaną elewację, przeprowadzono konserwację zachowawczą z zachowaniem w maksymalnym stopniu oryginalnych materiałów: cegły oblicowania, spoiny, kamiennych i ceramicznych detali architektonicznych, dokonano rekonstrukcji kamiennych i ceramicznych detali architektonicznych, odtworzono fragmenty wątku muru ceglanego wraz ze spoiną, estetyczne scalono kolorystyczne elewację.

Rejestr zabytków nr 670 z 01.07.1965r.

Termin realizacji: XI 2017r.

Wartość prac: 401.881,05 zł