Opis projektu

Remont figury Hermesa oraz kopuły nad zadaszeniem wejścia do Piwnicy Rajców w Gdańsku

Wymiana skorodowanych elementów dekoracyjnych – wykonano repliki dekoracyjnych elementów z blachy cynkowej oraz metodą odlewów z cyny. Usunięto powłoki farb okrętowych z powierzchni obiektu, wykonano łatowanie i klejenie pęknięć na zrekonstruowanych elementach. Zabezpieczono powierzchnie.

Wartość realizacji : 39 986,15 zł.

Termin realizacji ; 2014 r.

Figura hermesa - zadaszenie wejścia Piwnicy Rajców Figura hermesa - zadaszenie wejścia Piwnicy Rajców Figura hermesa - zadaszenie wejścia Piwnicy Rajców Figura hermesa - zadaszenie wejścia Piwnicy Rajców