Opis projektu

Renesansowa kamienica pod. Św. Mikołajem (XVII w.) – prace konserwatorskie i remontowe

24 KAZIEMIERZ DOLNY Kamienica pod Św Mikołajem 1