Przedź do galerii naszych najważniejszych realizacji

Lista realizacji nieujętych w galerii:

BARANÓW SANDOMIERSKIZespół Zamkowo – Parkowy (XVI w.) – wzmocnienie murków bastionowych przy tarasach fontannowych
BIAŁYSTOKWieża Ciśnień – prace konserwatorskie
Muzeum Rzeźby Alfonasa Karnego – modernizacja sieci cieplnej
BROCHÓWGotycko – renesansowy Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XVI w.) – prace konserwatorskiej elewacji ceglanej
BRZEGRenesansowy Zamek Książąt Piastowskich (XIII –XVI w.) – prace konserwatorskie
CIESZYNMuzeum Śląska Cieszyńskiego – konserwacja obrazów: Madonna z Lesznej, Chrystus – mąż boleści w otoczeniu czterech ewangelistów, oraz obiektu: lada cechowa cieszyńskiego cechu złotników i rusznikarzy
CHRZĘSNEPałac – adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne oraz wykonanie badań archelogiczno –architektonicznych
CZORSZTYNGotycki Zamek Królewski przebudowany w stylu renesansowym – prace konserwatorskie
DOBRE MIASTORemont dachu Baszty Bocianiej
GRYFÓW ŚLĄSKIKonserwacja elementów wystroju pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego
IMBRAMOWICEKościół p.w. Św. Benedykta Opata – prace konserwatorskie przy elewacji pd. i zach.
JABŁONNAUrząd Gminy – prace remontowe przy elewacji i wnętrz, remont instalacji co
JANOWIECRenesansowy Zamek Janowiec przebudowany w stylu barokowym (XVI w.) – prace konserwatorskie
KAŁKIKlasycystyczny Pałac (XVIII/XIX w.) – prace remontowo – montażowe i rozbudowa pałacu
KAZIEMIERZ DOLNYŚredniowieczny Zamek Królewski (XIII/XIV w.) – prace konserwatorskie
KĘTRZYNModernizacja kina „Gwiazda” na potrzeby Centrum Kultury
KOZŁÓWKAMuzeum Zamoyskich – prace konserwatorsko – budowlane korpusu budynku głównego
KRAKÓWKościół Mariacki – konserwacja Ołtarza Wita Stwosza
Bazylika OO. Karmelitów na Piasku (XV w.) – remont konserwatorski elewacji Kaplicy Matki Bożej Piaskowej
Barokowa Cerkiew Greckokatolicka (XVII w.) przy ul. Wiślnej – konserwacja ścian i polichromii
Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego (XV w.) – konserwacja i remont elewacji, wymiana stolarki okiennej
Renesansowa Synagoga Remuh (XVI w.) – prace konserwatorskie polichromii w babińcu Synagogi
KRASICZYNRenesansowy Zespół Zamkowo – Parkowy (XVI w.) – prace konserwatorskie
LĘBORKRewaloryzacja średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka
LIPNICA MUROWANAKościół pw. Św. Andrzeja Apostoła – rewitalizacja XIV wiecznego Kościoła
LUBARTÓWPałac Sanguszków (XVI w.) – prace konserwatorskie
LUBLINBudynek Filharmonii Lubelskiej – prace modernizacyjne
Baszta Jezuicka – prace konserwatorskie
ŁÓDŹPałac Poznańskich „łódzki Luwr” (XIX w.) – prace konserwatorskie
Neorenesansowy Pałac Herbsta (XIX w.) – prace restauratorsko – konserwatorskie
Kompleksowa restauracja architektury oraz konserwacja bogatych wnętrz, elewacji pałaców i kamienic w Łodzi
ŁĘCZNABudynek Urzędu Miejskiego – prace budowlane i modernizacyjne
ŁUKÓWProkuratura Rejonowa – modernizacja budynku
MALBORKGotycki Zamek Krzyżacki (XIII w.) – prace konserwatorskie
NAŁĘCZÓWMuzeum Stefana Żeromskiego – prace remontowo – zabezpieczające
NIEBORÓWGotycko-renesansowy Pałac Radziwiłłów (XVI w.) – prace restauratorsko – konserwatorskie przy elewacji, konserwatorskie przy Globusie Nieba
NIDZICAGotycki Zamek Krzyżacki (XIV w.) – prace konserwatorskie
NIEPOŁOMICEGotycki Zamek Królewski (XIV w.) – prace konserwatorskie
OGRODZIENIECŚredniowieczne ruiny Zamku (XIV-XV w.) – prace konserwatorskie
OPOLERewaloryzacja murów obronnych z basztą przy ul. Baldego
PIESKOWA SKAŁAObronny Zamek Pieskowa Skała (XIV w.) – prace konserwatorskie
PUŁAWYBarokowy Pałac Czartoryskich (XVII w.) – remont elewacji skrzydła pd.
PRZEMYŚLZespół klasztorny OO. Karmelitów Bosych – prace remontowe elewacji i wymiana stolarki okiennej
SANDOMIERZStare Miasto – odbudowa i prace konserwatorskie
Remont i modernizacja budynków przy ul. Lubelskiej 27 i 29
SIERAKOWICEKościół Św. Marcina – prace konserwatorskie
SŁUPSKZamek Książąt Pomorskich (XVI w.) – remont elewacji i wymiana stolarki okiennej
TORUŃStare Miasto – odbudowa i prace konserwatorskie
WARSZAWABarokowy Pałac w Wilanowie (XVII w.) – prace restauratorsko – konserwatorskie
Barokowy Zamek Ujazdowski (XVII w.) – prace restauratorsko – konserwatorskie
Park Ujazdowski w stylu krajobrazowym (XIX w.) – prace metaloplastyczne i remontowe przy ogrodzeniu parku
Rynek Starego Miasta – modernizacja dachów kamienic
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy – przebudowa i adaptacja pomieszczeń, rewaloryzacja i wymiana stolarki okiennej
Kamienica przy ul. Lwowskiej 10 – remont prześwitu bramowego, stolarki drzwiowej i okiennej oraz klatek schodowych
Kamienica przy ul. Freta 44 i 46 – remont elewacji
Pl. Piłsudskiego – prace archeologiczne
Kamienica przy ul. Foksal – remont dachu, elewacji i wymiana stolarki okiennej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – prace remontowe elewacji
Klasycystyczny Zespół Pałacowo – Parkowy Natolin (XVIII w.) – prace remontowe Mostu Mauretańskiego
WIŚNICZ NOWYRenesansowy Zamek Kmitów i Lubomirskich – prace konserwatorskie
WROCŁAWGotycki Ratusz – prace konserwatorskie
Gotycki Kościół Garnizonowy pw. Św. Elżbiety – prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła
ZAMOŚĆStare Miasto – prace rewitalizacyjne przy całym historycznym mieście
Biblioteka Kapituły Zamoyskiej – konserwacja inkunabułów i starodruków