Opis projektu

Zagospodarowanie dziedzińca zamkowego Zamku w Człuchowie. Prace na rzecz Urzędu Miejskiego w Człuchowie w ramach realizowanego przez Urząd projektu “Skarb krzyżacki w naszych rękach”- prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne.

Wykonano badania archeologiczne piwnic, krużganków oraz wartowni, następnie odkryto mury średniowiecznych spichlerzy i je wyeksponowano. Relikty murów wzmacniano, dezynfekowano, wypełniano ubytki w cegłach i fugach.

Wykonano również pomosty dla zwiedzających wraz z zadaszeniami.

Termin realizacj : 2013 r. – 2014 r.

Wartość realizacji : 1 680 700,00 zł.

Człuchów (87)