Opis projektu

Zabytkowa mieszczańska kamienica przy ul. Długiej – prace remontowe i konserwatorskie przy elewacji

106 KRAKÓW Stare Miasto 2