Opis projektu

Remont elewacji od strony ul. Piwnej oraz elewacji wewnętrznych Kamienicy Fukierowskiej położonej przy ul. Piwnej 44 w Warszawie

 

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wraz z wykonaniem badań stratygraficznych, odkrywkowych i identyfikacyjnych;
  • wykonanie robót budowlano konserwatorskich elewacji – kamienica Piwna 44 wraz z dziedzińcem wewnętrznym, krużgankami i prześwitem bramnym – wykonanie elewacji tynkowanej z tynku barwionego w masie wraz z elementami sztukateryjnymi, naprawa gzymsów, renowacja elementów dekoracyjnych z piaskowca: portali, płyt z maszkaronami, girlandami, herbem i napisami, posadzek, kolumn, miedziane obróbki blacharskie gzymsów i parapetów, renowacja kamiennych krużganków, renowacja drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów, remont i uzupełnienia krat oraz kutych balustrad, renowacja lamp, konserwacja metalowych elementów dekoracyjnych. Założenie siatki nad dziedzińcem przeciw ptakom oraz systemu anty-ptak na parapetach od ul. Piwnej. Uporządkowanie instalacji elektrycznej i domofonowej.

Termin realizacji: 2016 r.

Wartość realizacji: 818 070.91 zł