Opis projektu

Remont dachu kamienicy fukierowskiej- Rynek Starego Miasta

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wraz z wykonaniem badań stratygraficznych, odkrywkowych i identyfikacyjnych;
  • wykonanie robót budowlano konserwatorskich elewacji – kamienica Piwna 44 wraz z dziedzińcem wewnętrznym, krużgankami i prześwitem bramnym – wykonanie elewacji tynkowanej z tynku barwionego w masie wraz z elementami sztukateryjnymi, naprawa gzymsów, renowacja elementów dekoracyjnych z piaskowca: portali, płyt z maszkaronami, girlandami, herbem i napisami, posadzek, kolumn, miedziane obróbki blacharskie gzymsów i parapetów, renowacja kamiennych krużganków, renowacja drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów, remont i uzupełnienia krat oraz kutych balustrad, renowacja lamp, konserwacja metalowych elementów dekoracyjnych. Założenie siatki nad dziedzińcem przeciw ptakom oraz systemu anty-ptak na parapetach od ul. Piwnej. Uporządkowanie instalacji elektrycznej i domofonowej.

Prace wykonywane były w obiekcie czynnym.

Wartość realizacji : 818 070,91 brutto

Termin realizacji: 2016 r.

Zdj.1. Efekt prac remontowych dachu kamienicy

fukier 1

 

 

 

Zdj.2. Widok przed remontem                                                          Zdj. 3. Widok po wykonaniu prac remontowych

fukier 2 przed   Fukier 2

 

Zdj. 4. Fragment dachu przed remontem                                    Zdj. 5. Fragment dachu po zakończeniu prac remontowych

fukier 3 przed   fukier 3 po