Opis projektu

Prace remontowe Pawilonu Polonia w Wenecji, Włochy

Przedmiot zamówienia dotyczył wykonania remontu budowlano – konserwatorskiego Pawilonu Polonia, na terenie zabytkowych ogrodów Castello-Giardini Biennale w Wenecji we Włoszech, robót uzupełniających do ww. prac remontowych oraz wykonania ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji Pawilonu, projektu wzmocnień jego elementów konstrukcji oraz oceny stanu technicznego stropu Pawilonu Polonia w Wenecji, w aspekcie planowanego dociążenia świetlikiem.

Zakres prac obejmował :

 1. Remont tynkowanych elewacji zewnętrznych z elementami kamiennymi.
 2. Remont tynków wewnętrznych.
 3. Konserwację okładzin kamiennych i ceramicznych podłóg i ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 4. Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji.
 5. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 6. Wykonanie instalacji klimatyzacji.
 7. Montaż nowej stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej (świetlik).
 8. Renowację istniejącej stolarki drzwiowej.
 9. Prace konstrukcyjne polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu, konstrukcji drewnianej plafonu, wykonaniu nowych nadproży i posadzek w nowych pomieszczeniach.
 10. Wykonanie remontu dachu wraz z wykonaniem pokrycia papą termozgrzewalną z wykonaniem powłoki chroniącej pokrycie przed promieniowaniem UV.
 11. Wykonanie oceny, ekspertyzy i projektu wzmocnień konstrukcji dachu w aspekcie planowanego zwiększenia obciążeń konstrukcji.

Wartość realizacji : 1 966 217,98 zł.

Termin realizacji: 2015 r.