Opis projektu

Remont, aranżacja i wyposażenie Oddziału Martyrologii “Pod Zegarem” Muzeum Lubelskiego  w Lublinie

Wykonano prace remontowe i instalacyjne, a do prac konserwatorskich przeznaczono
6 cel znajdujących się wzdłuż korytarza. Celem konserwacji było zabezpieczenie historycznych warstw wypraw, zachowanie istniejących inskrypcji wykonanych przez więźniów oraz takie uporządkowanie poszczególnych nawarstwień jakie odtworzyło atmosferę karceru, natomiast celem nie była w tym wypadku estetyzacja zachowanych świadectw obecności więźniów, ale pokazanie martyrologii osób, które przebywały w tych pomieszczeniach w czasie funkcjonowania w nim więzienia Gestapo i NKWD.

Termin realizacji: XII 2017r.

Wartość prac: 587 654,54 zł