Opis projektu

Modernizacja infrastruktury Domu Pomocy Społecznej Im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie

Zakres prac w zabytkowym XVIII-wiecznym zespole pałacowo-parkowym obejmował remont elewacji oraz tarasu pałacu, remont łuku tryumfalnego, wymianę pokrycia dachowego na gontosikowy na spichlerzu, wymianę pokrycia dachu budynku “Domku pod Kasztanem” oraz rewaloryzację parku w zakresie dróg, alejek, chodników i malej architektury.

Termin realizacji: 2013 – 2014 r.

Wartość realizacji: 1 976 616,63 zł

Gościeradów

Gościeradów 2