Opis projektu

Remont i konserwacja Amfiteatru w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Opis: Kompleksowy remont konserwatorski Amfiteatru (Teatr na Wyspie 1770r.) Muzeum łazienki Królewskie na terenie zabytkowego ogrodu Łazienki przy ul. Agrykoli.

Zakres prac obejmował: wykonanie remontu systemu odprowadzania wód opadowych, nowych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, wzmocnienie brzegu stawu, odtworzenie pierwotnego wyglądu loży królewskiej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej, remont ścian i posadzek z przygotowaniem pomieszczeń pod widownią Amfiteatru, remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie konstrukcji i naprawa spękań, remont i konserwacja metalowych elementów dekoracyjnych, remont ławek widowni i remont istniejącego oświetlenia.

Program prac konserwatorskich obejmował ponadto: konserwację okładzin kamiennych, posadzek, stopni, ławek, konserwację kamiennej posadzki w podcieniu, konserwację wystroju rzeźbiarskiego – rzeźby (10 obiektów), cokoły, murki z talkami oraz konserwację tynków płaskich i boniowań.

Termin realizacji: 2013 r.

Wartość realizacji: 3 129 778,57 zł

 

Amfiteatr3