Opis projektu

Stare Miasto – odbudowa i prace konserwatorskie

27 LUBLIN Kamienica przy rynku