Opis projektu

Cytadela Warszawska- X pawilon ul Skazańców 25 w Warszawie

Wykonanie robót budowlanych, polegających na wzmocnieniu stropów nad parterem w skrzydle zachodnim X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej usytuowanego w Warszawie przy ul. Skazańców 25. Budynek wpisany do rejestru zabytków 01.07.1965r., pod.nr 59/2.

Termin realizacji V-IX -2017r.

Wartość inwestycji 133.047,91 zł.