Opis projektu

Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z wyposażeniem – MOSiR “Bystrzyca” w Lublinie

Zadanie obejmowało budowę Miasteczka Ruchu Drogowego polegającą na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku administracyjno-szkoleniowego wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, przebudową i rozbudową infrastruktury zewnętrznej, wykonanie chodników i ciągów szkoleniowych, ogrodzenia terenu i zagospodarowania terenu w zieleń i obiekty małej architektury, dostawę wyposażenia oraz dostawę rowerów.

Termin realizacji: 2013-2014 r.

Wartość realizacji: 2 148 284,18

 

DSC07582