Opis projektu

Kamienica Aleje Jerozolimskie 107

Remont klatki schodowej, prawej w budynku znajdującym się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 107. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

Termin realizacji III-IV -2017r.

Wartość inwestycji 33.087,00 zł .