Opis projektu

Hue, Świątynia The To Mieu oraz Ta Vu w dawnej cesarskiej stolicy, misja konserwatorsko-badawcza (1996-98)

18 Wietnam Hue Świątynia The To Mieu oraz Ta Vu