Opis projektu

Aleksandria, Muzeum Narodowe, konserwacja trzech wczesnośredniowiecznych manuskryptów koptyjskich
12 Egipt Alexandria Manuskrypty koptyjskie 4

11 Egipt Alexandria Manuskrypty Koptyjskie

10 Egipt Alexandria Kodeks pergaminowy

9 Egipt Alexandria Kodeks pergaminowy 2

8 Egipt Alexandria Kodeks pergaminowy 1

5 Egipt Alexandria Papirus

4 Egipt Alexandria Manuskrypty koptyjskie