Zarząd:

Tomasz Przybek
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Rafał Kozakiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Beata Stańczak
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Emilia Przybylska
Członek Rady Nadzorczej

Malwina Koszerny
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Szczyciński
Sekretarz Rady Nadzorczej

Akcjonariat:

PPKZ S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.