Zarząd

—————-

Rada Nadzorcza:

Beata Stańczak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Malwina Koszerny
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Emilia Przybylska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Ewa Jaczewska
Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat:

PPKZ S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.