Zarząd

Mariusz Ciechomski – Prezes Zarządu

Do 2016 roku pracował w prywatnej firmie deweloperskiej i zarządzał osiedlem w Warszawie. Wcześniej Członek Zarządu spółki Instytut Turystyki. Koordynował przygotowywanie ofert przetargowych i pozyskiwanie zleceń, przygotowywanie wniosków o dotacje UE, zarządzanie nieruchomościami w Warszawie, Krakowie i Toruniu oraz tworzenie aktów normatywnych wewnętrznych związanych z komercjalizacją i prywatyzacją Spółki. Był także odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu pt. „Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu”. Między innymi prezentował ofertę Spółki w targach nieruchomości turystycznych i wyposażenia Equipe’Hotel w Paryżu w 2012 r.

Ponadto przez lata pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., pełniąc funkcję kierownika Wydziału Obsługi Organów Spółki oraz prokurenta Zarządu Spółki. Do jego zakresu zadaniowego należał nadzór nad prowadzeniem dokumentacji organów Spółki, zarządzanie nieruchomościami oraz zakupy dla Spółki. Następnie związany z Przedsiębiorstwem Obsługi Cudzoziemców „Dipservice” pełniąc funkcję samodzielnego specjalisty w Wydziale Obsługi Prawnej oraz kierownika Wydziału Kontroli Wewnętrznej. Do jego zakresu zadaniowego należała kontrola działalności związanej z zarządzaniem oraz gospodarowaniem mieniem, a także realizowanie zakupów dla firmy i przygotowywanie dokumentacji konkursów przetargowych.

Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Poprzęckiej. Ponadto ukończył podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa nr 526/2005. Pełnił funkcję w radach nadzorczych wielu spółek: „Autobusy Sp. z o.o.” w Radomiu, „Państwowe  Magazyny Usługowe” w Pruszkowie, „Zelmer S.A.” w Rzeszowie i „Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.” w Warszawie. Posiada świadectwo nadania licencji zawodowej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie zarządzania nieruchomości nr 24349. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu Kodeksu spółek handlowych i nadzoru korporacyjnego. Autor wielu artykułów i felietonów z obszaru rynku nieruchomości, publikowanych m.in. w „Forum Rynku Nieruchomości” dodatku branżowym do „Życia Warszawy”. Członek systemu „Autorzy” INFOR Ekspert Sp. z o.o. Autor wielu opracowań i dokumentacji historycznych dla możliwości współczesnej adaptacji zabytkowych nieruchomości dla prywatnych inwestorów.

Przez wiele lat nabierał doświadczenia w samorządzie terytorialnym, specjalizując się w zakresie gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej. Członek wielu stowarzyszeń lokalnych i branżowych.

Rada Nadzorcza:

Beata Stańczak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Malwina Koszerny
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Emilia Przybylska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Ewa Jaczewska
Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat:

PPKZ S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.