Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

ul. Solec 103, 00-382, Warszawa

Adresy Oddziałów:

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. O/Warszawa

ul. Solec 103, 00-382, Warszawa

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. O/Lublin

ul. Stefczyka 3, 20-151, Lublin

Delegatura w Gdańsku

ul. Miałki Szlak 59, 80-717, Gdańsk

NIP : 525-000-98-03

REGON: 000275292

KRS: 0000078704