Zarząd Spółki

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

ul. Solec 103
00-382 Warszawa
tel.  22 622 64 09
fax  22 625 03 88
e-mail: ppkz@ppkz.pl

Oddziały

Oddział PPKZ S.A. w Warszawie

ul. Solec 103
00-382 Warszawa
tel.:  22 834 02 29
fax:  22 834 24 13
e-mail: warszawa@ppkz.pl

 

Oddział PPKZ S.A. w Lublinie

ul. Stefczyka 3
20 – 151 Lublin
tel.:  81 748 20 15
fax:  81 747 80 86
e-mail: lublin@ppkz.pl

Delegatura w Gdańsku

ul. Miałki Szlak 59
80 – 717 Gdańsk
tel:  58 301 51 05, 301 79 22
fax: 58 301 74 51
e-mail: gdansk@ppkz.pl

Pracownie

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ul. Solec 103
00 – 382 Warszawa
tel.  22 622 03 62
e-mail: pkt@ppkz.pl
 

Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry

ul. Podmurna 85/89
87 – 100 Toruń
tel./fax: 56 621 08 23
e-mail: pkds@ppkz.pl
 

Działy

Dział Zarządzania Nieruchomościami

Krzysztof Szczyciński
tel. 22 625 05 36
e-mail: k.szczycinski@ppkz.pl