Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

ul. Solec 103, 00-382 Warszawa

 

  • prace remontowo – konserwatorskie budynków tel. 22 834-02-29 warszawa@ppkz.pl

  • prace konserwatorskie tkanin, papieru, malarstwa itp. tel. 22 622-03-62 pkt@ppkz.pl

  • wynajem nieruchomości i lokali tel. 22 625-05-36 nieruchomosci@ppkz.pl

  • zaświadczenia Rp-7 dla byłych pracowników tel. 22 622-99-86 kadry@ppkz.pl

  • sekretariat zarządu tel. 22 622-64-09 ppkz@ppkz.pl