Project Description

Synagoga Chasydów (II poł. XIX w.) – odbudowa i prace renowacyjno-konserwatorskie