Project Description

Modernistyczny budynek Domu Zdrojowego – prace remontowo-konserwatorskie przy kopule

Odtworzenie budynku Rotundy wg projektu: trzon ze stolarką okienną oraz miedziana kopuła. Rekonstrukcja dekoracyjnego malartswa na tynkach i blendach miedzianych u podstawy kopuły.

Wartość realizacji : 1 358 339,09 zł.

Termin realizacji: 2008 r. – 2009 r.

61 SOPOT Dom Zdrojowy 2 62 SOPOT Dom Zdrojowy 3