plende
Permalink Gallery

Synagoga Chasydów w Dąbrowie Tarnowskiej

Synagoga Chasydów w Dąbrowie Tarnowskiej

,

Synagoga Chasydów (II poł. XIX w.) – odbudowa i prace renowacyjno-konserwatorskie

Facebook