Project Description

Dawny Pałac Saski w Warszawie

Badania archeologiczne i architektoniczne były prowadzone pod budynkiem dawnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z reliktami Pałacu Andrzeja Morsztyna i Pałacu Saskiego
oraz Zespołem Kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

PPKZ S.A. wykonały prace, które obejmowały m.in. badania archiwalne i gabinetowe, opracowanie programu badań archeologicznych i architektonicznych, niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i nadzór archeologiczny, przechowywanie i ekspozycja znalezisk oraz opracowanie pełnej dokumentacji prac badawczych archeologicznych i architektonicznych zgodnej z przyjętymi standardami.
Termin realizacji:  2006, 2007r oraz 2008r.

Wartość prac łącznie: 3.850.468,84 zł