Project Description

Wczesnomodernistyczny budynek LO im. Władysława IV (pocz. XX w.) – roboty budowlane elewacji, prace konserwatorskie elementów z kamienia i prace blacharskie