Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

poszukują 

Inżyniera Budowy

miejsce pracy – Warszawa Solec 103 oraz teren realizowanych kontraktów na terenie kraju

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń ( mile widziana ),
 2. przynależność do Izby budowlanej ( mile widziana ),
 3. samodzielność i udokumentowane doświadczenie w:
 4. branży budowlanej
 5. w nadzorze nad realizacją prac budowlano – konserwatorskich ( mile widziana ),
 6. w przygotowywaniu ofert, kosztorysów
 7. posiadanie zmysłu menadżerskiego,
 8. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 9. uczciwość, skrupulatność, rzetelność,
 10. odporność na stres,
 11. umiejętność pracy pod presją czasu,
 12. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.

Pożądane uprawnienia:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,
 2. w przygotowywaniu ofert, kosztorysów
 3. prawo jazdy kat. B

Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie pocztą pod adresem:

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

Dział  Spraw Pracowniczych

lub e-mailem pod adresem  kadry@ppkz.pl  CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Z wybranymi kandydatami przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

Do ogłoszenia należy dołączyć stosowne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (  Ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U.nr 133 poz.883)