Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna 00-382 Warszawa, ul. Solec 103

         oferuje do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku w Warszawie przy ul. Solec 103 (oficyna)

 1. biurowe nr 1 o pow. 19,70 m2
 2. biurowe nr 2 o pow. 13,71 m2
 3. biurowe nr 2A o pow. 12,67 m2

Opis: pomieszczenia znajdują się na parterze (podwyższony) w budynku zabytkowej kamienicy (oficyna) o przeznaczeniu biurowym. Kamienica położona jest na terenie dzielnicy Śródmieście (Powiśle). Budynek znajduje się wewnątrz ogrodzonego podwórza i  jest podłączony do systemu monitoringu.

Media: bezpośredni dostęp do mediów miejskich- energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja.

Komunikacja: w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe (dobry dojazd z każdego punktu w Warszawie), stacja pociągów podmiejskich Warszawa Powiśle oraz stacja metra „Centrum Kopernika”. Parkingi znajdują się w  strefie płatnego parkowania.

Z lokalami będącymi przedmiotem oferty można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym – 604 978 210.

Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 22 625 05 36  lub  604 978 210.

 

 

 

 

 

 

plan solec 

    Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna

oferuje do wynajęcia całą nieruchomość położoną w Toruniu

przy ul. Podmurnej 85/89

 1. Podwórko wewnętrzne o pow. 150 m2
 2. Trzy połączone ze sobą budynki o łącznej pow. użytkowej 483,16 m2.

Opis: Budynki położone są na działkach gruntu nr 133,135,136 i 145 z obrębu 0015. Powierzchnia użytkowa rozłożona jest na poszczególnych kondygnacjach: piwnica: 190,18 m2, parter 184,36 m2, I piętro 175,60 m2, II Piętro 64,70 m2 i poddasze 58,50 m2. Podpiwniczenie znajduje się pod częścią budynków. W części piwnic znajduje się węzeł cieplny nie będący przedmiotem najmu. Nieruchomość położona jest w centralnym punkcie Starego Miasta z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej , w strefie ograniczonego parkowania. Jako jedyna w okolicy posiada podwórko wewnętrzne mogące stanowić parking dla kilku samochodów. Media: bezpośredni dostęp do mediów miejskich- energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja.  Kamienice znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (decyzja z dnia 29.XII.1952 r.) nr A/1372- Obszar Starego i Nowego Miasta w Toruniu. Same kamienice nie znajdują się w rejestrze zabytków. Dysponowanie nieruchomością i prowadzenie w niej prac nie jest ograniczone indywidualnym wpisem nieruchomości do gminnego lub wojewódzkiego rejestru zabytków . Brak miejscowego planu zagospodarowania. Obszar o przeznaczeniu wielofunkcyjnym „C” z warunkami ochrony zabytków.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym – 604 978 210 Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 22 625 05 36  lub  604 978 210.


 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         

 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna 

oferuje do wynajęcia całą nieruchomość położonej w Lublinie
przy ul. Stefczyka 3 / Rapackiego 20

Przedmiotem najmu jest cała nieruchomości o powierzchni 18.000 m2, a w tym:

1.Place o pow. ok. 8.000 m2

2.Budynek produkcyjno- magazynowo- socjalny o pow. 798 m2 (75 % stanowi powierzchnia produkcyjna, 25 % stanowi powierzchnia biurowo- socjalna)

3.Budynek produkcyjno-magazynowy o pow. użytkowej 1.130 m2 (60 % stanowi powierzchnia produkcyjna, 40 % stanowi powierzchnia biurowo- socjalna)

Opis: Budynki położone są na działkach gruntu nr 47/1 i 47/2 z obrębu 0018 Lemszczyzna. Nieruchomość położona jest w północnej części miasta, w dzielnicy Czechów Północny, w strefie aktywności przemysłowej. Otoczenie stanowią obiektu o podobnym przeznaczeniu (cześć modernizowana w ostatnich latach). Media: bezpośredni dostęp do mediów miejskich- energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja, gaz. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych (ul. Stefczyka i ul. Rapackiego). Przez działki nr 47/1 i 47/2 ustanowiona jest służebność dojazdu i dostępu do trafostacji zlokalizowanej na terenie działki nr 47/3. Atrakcyjność terenu podnosi bliskość i dostęp do drogi szybkiego ruchu nr S17. Kompleks budynków powstał w latach 80-tych XX wieku. Dopuszcza się możliwość wyburzenia istniejących obiektów w uzgodnieniu i we współpracy z PPKZ S.A. oraz wybudowania nowoczesnych budynków lub dokonania przebudowy i adaptacji istniejących obiektów.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren aktywności gospodarczej , zgrupowań przemysłowo- handlowych oznaczony symbolem AG. Plan dopuszcza prowadzenie działalności produkcyjnej, magazynowej, zaplecza budów, bazy sprzętu, hurtownie oraz dopuszcza także lokalizację obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz usług komercyjnych (w tym stacji paliw). Poszczególne działki wraz z posadowionymi na nich zabudowaniami mogą być przedmiotem najmu łącznie lub oddzielnie.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym – 668 455 119. Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 22 625 05 36  lub  604 978 210.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

oferują do wynajęcia pomieszczenia i place na terenie nieruchomości położonej w Lublinie

przy ul. Stefczyka 3 / Rapackiego 20:

 1. Pomieszczenia biurowe w budynkach : biurowym (2 pomieszczenia) oraz produkcyjno – magazynowych (5 pomieszczeń)- każde z pomieszczeń o pow. ok.15-20 m2
 2. Budynki d. portierni (2 budynki) – każdy o pow. ok.15 m2
 3. Pomieszczenia magazynowo- produkcyjne (I piętro) – pow. ok. 150 m2
 4. Garaże (2 pomieszczenia)- każdy  o pow. ok. 15 m2
 5. Miejsca parkingowe
 6. Place składowe

Opis: Budynki położone są na działkach gruntu nr 47/1 i 47/2 oraz 47/4 z obrębu 0018 Lemszczyzna. Nieruchomość położona jest w północnej części miasta, w dzielnicy Czechów Północny, w strefie aktywności przemysłowej. Otoczenie stanowią obiektu o podobnym przeznaczeniu (cześć modernizowana w ostatnich latach). Media: bezpośredni dostęp do mediów miejskich- energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja, gaz. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych (ul. Stefczyka i ul. Rapackiego). Atrakcyjność terenu podnosi bliskość i dostęp do drogi szybkiego ruchu nr S17. Kompleks budynków powstał w latach 80-tych XX wieku  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren aktywności gospodarczej , zgrupowań przemysłowo- handlowych oznaczony symbolem AG. Plan dopuszcza prowadzenie działalności produkcyjnej, magazynowej, zaplecza budów, bazy sprzętu, hurtownie.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym – 668 455 119. Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 22 625 05 36  lub  604 978 210.


 

 

 

 

 

 

 

 

         

               Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

oferują do wynajęcia pomieszczenia i place na terenie nieruchomości położonej w Gdańsku

przy ul. Miałki Szlak 59

 1. Pomieszczenia biurowo-magazynowo- produkcyjne o pow. ok. 100 m2
 2. Wiaty magazynowe o pow. ok. 150 m2
 3. Place składowe

Opis: Budynki położone są na działkach gruntu nr 172/1 i 170/4 obręb 0101 Nieruchomość położona jest w południowo- wschodniej części Gdańska w Dzielnicy Rudniki, w strefie aktywności przemysłowej. Otoczenie stanowią obiektu o podobnym przeznaczeniu (cześć modernizowana w ostatnich latach) oraz samochodowe stacje serwisowe. Media: bezpośredni dostęp do mediów miejskich- energia elektryczna, woda. Nieruchomość w bezpośrednim sąsiedztwie wojewódzkiej drogi publicznej (wylot w kierunku na Elbląg i Warszawę). Atrakcyjność terenu podnosi bliskość i dobry dojazd do autostrady A1. Kompleks budynków powstał w latach 80-tych XX wieku  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren aktywności gospodarczej , zgrupowań przemysłowo- handlowych oznaczony symbolem AG. Plan dopuszcza prowadzenie działalności produkcyjnej, magazynowej, zaplecza budów, bazy sprzętu, hurtownie. Teren w całości ogrodzony.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym – 606 685 092. Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 22 625 05 36  lub  604 978 210.

 

 

 

 

 

Wzór umowa najmu

Wzór protokół zdawczo- odbiorczy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10_VI_2016