Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna

oferuje do wynajęcia pomieszczenia biurowe o pow. ok. 80 m2

w kamienicy położonej na Starówce w Toruniu.

Pomieszczenia znajdują się w budynku położonym w centrum Torunia, na terenie nieruchomości   przy ul.  Podmurnej  85/89 (ok 500 m od rynku Starego Miasta). W otoczeniu znajdują się budynki o podobnym charakterze (na parterach  pomieszczenia usługowo-sklepowo-gastronomiczne, górne pomieszczenia zajmują lokale biurowe lub mieszkalne). Budynek posiada wszystkie media (energia elektryczna, kanalizacja, centralne ogrzewanie, woda, domofon). Teren w całości ogrodzony budynkami. Wjazd na teren podwórza  przez zamykaną bramę. Lokal biurowy znajduje się na I piętrze i składa się z 4 pomieszczeń biurowych oraz przedpokoju, łazienki . Do lokalu przynależy udział w częściach wspólnych budynku (klatki schodowe, korytarze – łącznie ok. 20m2). Oferowane pomieszczenia doskonale nadają się na prowadzenie działalności biurowej w różnym zakresie. Z nieruchomością można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 608 365 909. Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 22 625 05 36 lub 604 978 210.

                                            

 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna 

oferuje do wynajęcia całą nieruchomość położonej w Lublinie
przy ul. Stefczyka 3 / Rapackiego 20

Przedmiotem najmu jest cała nieruchomości o powierzchni 18.000 m2, a w tym:

1.Place o pow. ok. 8.000 m2

2.Budynek produkcyjno- magazynowo- socjalny o pow. 798 m2 (75 % stanowi powierzchnia produkcyjna, 25 % stanowi powierzchnia biurowo- socjalna)

3.Budynek produkcyjno-magazynowy o pow. użytkowej 1.130 m2 (60 % stanowi powierzchnia produkcyjna, 40 % stanowi powierzchnia biurowo- socjalna)

Opis: Budynki położone są na działkach gruntu nr 47/1 i 47/2 z obrębu 0018 Lemszczyzna. Nieruchomość położona jest w północnej części miasta, w dzielnicy Czechów Północny, w strefie aktywności przemysłowej. Otoczenie stanowią obiektu o podobnym przeznaczeniu (cześć modernizowana w ostatnich latach). Media: bezpośredni dostęp do mediów miejskich- energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja, gaz. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych (ul. Stefczyka i ul. Rapackiego). Przez działki nr 47/1 i 47/2 ustanowiona jest służebność dojazdu i dostępu do trafostacji zlokalizowanej na terenie działki nr 47/3. Atrakcyjność terenu podnosi bliskość i dostęp do drogi szybkiego ruchu nr S17. Kompleks budynków powstał w latach 80-tych XX wieku. Dopuszcza się możliwość wyburzenia istniejących obiektów w uzgodnieniu i we współpracy z PPKZ S.A. oraz wybudowania nowoczesnych budynków lub dokonania przebudowy i adaptacji istniejących obiektów.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren aktywności gospodarczej , zgrupowań przemysłowo- handlowych oznaczony symbolem AG. Plan dopuszcza prowadzenie działalności produkcyjnej, magazynowej, zaplecza budów, bazy sprzętu, hurtownie oraz dopuszcza także lokalizację obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz usług komercyjnych (w tym stacji paliw). Poszczególne działki wraz z posadowionymi na nich zabudowaniami mogą być przedmiotem najmu łącznie lub oddzielnie.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym – 668 455 119. Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 22 625 05 36  lub  604 978 210.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

oferują do wynajęcia pomieszczenia i place na terenie nieruchomości położonej w Lublinie

przy ul. Stefczyka 3 / Rapackiego 20:

  1. Pomieszczenia biurowe w budynkach : biurowym (2 pomieszczenia) oraz produkcyjno – magazynowych (5 pomieszczeń)- każde z pomieszczeń o pow. ok.15-20 m2
  2. Budynki d. portierni (2 budynki) – każdy o pow. ok.15 m2
  3. Pomieszczenia magazynowo- produkcyjne (I piętro) – pow. ok. 150 m2
  4. Garaże (2 pomieszczenia)- każdy  o pow. ok. 15 m2
  5. Miejsca parkingowe
  6. Place składowe

Opis: Budynki położone są na działkach gruntu nr 47/1 i 47/2 oraz 47/4 z obrębu 0018 Lemszczyzna. Nieruchomość położona jest w północnej części miasta, w dzielnicy Czechów Północny, w strefie aktywności przemysłowej. Otoczenie stanowią obiektu o podobnym przeznaczeniu (cześć modernizowana w ostatnich latach). Media: bezpośredni dostęp do mediów miejskich- energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja, gaz. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych (ul. Stefczyka i ul. Rapackiego). Atrakcyjność terenu podnosi bliskość i dostęp do drogi szybkiego ruchu nr S17. Kompleks budynków powstał w latach 80-tych XX wieku  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren aktywności gospodarczej , zgrupowań przemysłowo- handlowych oznaczony symbolem AG. Plan dopuszcza prowadzenie działalności produkcyjnej, magazynowej, zaplecza budów, bazy sprzętu, hurtownie.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym – 668 455 119. Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 22 625 05 36  lub  604 978 210.


 

 

 

 

 

 

 

 

         

               Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

oferują do wynajęcia pomieszczenia i place na terenie nieruchomości położonej w Gdańsku

przy ul. Miałki Szlak 59

  1. Pomieszczenia biurowo-magazynowo- produkcyjne o pow. ok. 100 m2
  2. Wiaty magazynowe o pow. ok. 150 m2
  3. Place składowe

Opis: Budynki położone są na działkach gruntu nr 172/1 i 170/4 obręb 0101 Nieruchomość położona jest w południowo- wschodniej części Gdańska w Dzielnicy Rudniki, w strefie aktywności przemysłowej. Otoczenie stanowią obiektu o podobnym przeznaczeniu (cześć modernizowana w ostatnich latach) oraz samochodowe stacje serwisowe. Media: bezpośredni dostęp do mediów miejskich- energia elektryczna, woda. Nieruchomość w bezpośrednim sąsiedztwie wojewódzkiej drogi publicznej (wylot w kierunku na Elbląg i Warszawę). Atrakcyjność terenu podnosi bliskość i dobry dojazd do autostrady A1. Kompleks budynków powstał w latach 80-tych XX wieku  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren aktywności gospodarczej , zgrupowań przemysłowo- handlowych oznaczony symbolem AG. Plan dopuszcza prowadzenie działalności produkcyjnej, magazynowej, zaplecza budów, bazy sprzętu, hurtownie. Teren w całości ogrodzony.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym – 606 685 092. Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 22 625 05 36  lub  604 978 210.

 

 

 

 

 

Wzór umowa najmu

Wzór protokół zdawczo- odbiorczy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10_VI_2016